Fem gode råd til at sende effektive nyhedsbreve

Nyhedsbreve er et stærkt medie, og er ofte en effektiv måde at opretholde kontakt med dine kunder samt skabe mere trafik til din hjemmeside. Desuden kan nyhedsbreve være med til at øge dit salg, samt kan give dig mulighed for at brande din virksomhed over for potentielle kunder. Mere information om nyhedsbreve kan du finde her.

Her får du fem gode råd til at sende de mest effektive nyhedsbreve.

  1. Det gode nyhedsbrev starter med den gode emnelinje. Her er det vigtigt at du skaber en interesse, som samtidig forventningsafstemmer. Det kan være en god idé at personalisere emnelinjen, ved at indsætte kundens navn.

  2. Vælg en god pre-header. Dette er den lille tekst øverst i mailen, som de fleste kan se efter emnelinjen, før de overhovedet har åbnet mailen. Her har du altså en ekstra mulighed for at åbne nyhedsbrevet og uddybe emnet nærmere. Her skal du aldrig skrive det samme som der står i emnelinjen, da læseren allerede ved dette, efter at have læst emnelinjen.

  3. Hold mailen simpel. Simplicitet giver brugeren et bedre overblik. Derfor er det vigtigt at huske at begrænse indholdet samt kommunikationen til det absolut vigtigste. Dette er også gældende for e-mailskabelonen. Denne skal ikke gøres for kompleks og uoverskuelig.

  4. Hav maksimum ét primært budskab i e-mailen. Du kan sagtens sende et nyhedsbrev ud med kun ét budskab i ét element. Som et alternativ kan du understøtte dit primære budskab med sekundære elementer eller understøttende budskaber.

  5. Skab værdi. I denne forbindelse er det vigtigt at tage kundens ”briller” på og tænke ”what’s in it for me?” på kundens vegne. Tænk her på, hvilken værdi du skaber for brugerne, med det du sender til dem. Er det noget de kan tage stilling til, kan forholde sig til, kan bruge til noget helt generelt?