Sådan får du børnepenge

Børnepenge, eller børne- og ungeydelsen, er et økonomisk bidrag, som staten udbetaler til forældre, så de kan overkomme de økonomiske forhindringer i at have børn. Det er dog ikke alle og enhver, der kan få bidraget, for der er en række krav, som skal opfyldes, før man er berettiget til at modtage den. Kravene i sig selv er meget ligetil, men der er flere aspekter af sagen. Udbetalingsmetoden er varierende i sig selv, og både den og beløbet ændrer sig med barnets alder.

Kravene der skal opfyldes

Den række af krav, som kvalificerer dig til at modtage ydelsen, lyder således:

  • Barnet skal være under 18 år gammelt
  • Barnet skal være bosat i Danmark
  • Du skal selv være bosat i Danmark
  • Forældremyndighedsindehaveren skal være fuldt skattepligtig i Danmark
  • Barnet må ikke være forsøget af det offentlige
  • Du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst seks ud af de 10 år seneste år

Selv hvis du opfylder kravene, kan der være en række særtilfælde, hvor du alligevel ikke kan modtage børnebidrag, fordi det strider imod regeringens opfattelse af, hvad der er godt for barnet. Dette kunne eksempelvis være, hvis kommunen har afgjort, at et forældrepålæg ikke er overholdt, men dette er langt fra det eneste.

Ydelsens størrelse og udbetaling

Beløbets størrelse afhænger af barnets alder og aftager med tiden. Størrelsen alt efter alder er:

0-2 år giver 4506,- pr. kvartal

3-6 år giver 3567,- pr. kvartal

7-14 år giver 2808,- pr. kvartal

Derudover er der ungeydelsen, som er på 936,- pr. måned og udbetales når barnet er 15-17 år gammelt d. 20 i hver måned. Der er dog en masse andre regler og forhold for udbetalingen, som man bør sikre sig, at man overholder, så man kan få ydelsen, og det er derfor en god idé at læse mere omkring dem og sikre sig, at man er afklaret med alle disse, før man ansøger. Det er også altid smart at rådføre sig med borger.dk, hvis der er nogen uklarheder, som man har brug for at få diskuteret.